Η συγκεκριμένη ενότητα προορίζεται για συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων όπως φαρμακοποιούς ή άτομα που ασχολούνται με το επιστημονικό περιβάλλον. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις επιστημονικές έρευνες στις οποίες στηρίζεται το Elimax®.

Περισσότερες πληροφορίες
info@elimax.com